0342 477040 voor 24-uurs ondersteuning!

verduistering in dienstbetrekking (9)

Enige tijd geleden werd ons bureau verzocht onderzoek te doen naar een structureel negatief kasverschil bij een bepaalde caissière. Saillant detail was wel het feit dat het kasverschil altijd op zaterdagen ontstond en steeds een bedrag beliep van maar liefst duizend euro.

Vanzelfsprekend werd in eerste aanleg aan een eenvoudige verduistering in dienstbetrekking gedacht. In overleg met onze opdrachtgever werd besloten de betrokken dame te onderwerpen aan een personeelsinterview.

In de regel vinden dergelijke interviews plaats door twee BN medewerkers, waarbij een van de medewerkers zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met de non-verbale gedragingen van de geïnterviewde. Tijdens het interview werd al snel duidelijk dat de caissière totaal geen zogenaamd ‘dadergedrag’ vertoonde. Na een uitgebreide inleiding van onze kant, kwam het hoge woord eruit.

De caissière was inmiddels al 3 maanden het slachtoffer van een overvaller, welke haar onder bedreiging van een vuistvuurwapen sommeerde om iedere zaterdag € 1.000,= af te geven. Stelt u zich even voor 3 maanden lang slapeloze nachten en iedere zaterdag doodsangsten uitstaan voor die ene ‘klant’ met in zijn binnenzak een vuurwapen.

Het ziekteverzuim van de caissière lag aanzienlijk hoger dan bij de andere caissières. Ook haar schoolprestaties (zij is parttimer) lieten sterk te wensen over. De druk van de overvaller is dermate groot geweest, dat de caissière er met niemand over durfde te spreken.

Achteraf zijn alle puzzelstukjes op hun plaats gevallen. Het zijn van die momenten, waarop we ons weer eens realiseren hoe mooi ons vak kan zijn. Alle onderzoeksbevindingen zijn inmiddels samen met een aangifte overgedragen aan de politie.

anoniem-melden-bedrijfscriminaliteit

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.

anoniemmelden2

Lees verder op anoniemmelden.com

helpdeskfraude

Helpdeskfraude is een initiatief van Bedrijfsrecherche Nederland. Deze helpdesk kan u op weg helpen bij het zoeken naar een oplossing als u wordt geconfronteerd met fraude of als u het vermoeden heeft dat binnen uw organisatie wordt gefraudeerd. Lees verder op helpdeskfraude.nl