0342 477040 voor 24-uurs ondersteuning!

FAQ

BN is in staat het bedrijfsleven intensief te begeleiden in de criminaliteits- en preventiezorg. Tal van relaties doen dagelijks een beroep op de diensten van BN als het gaat om risk- en securiteitmanagement!

Kortom: met BN maken ondernemers een collectieve vuist tegen het ongewenste fenomeen: criminaliteit!

Wij kunnen u uitstekend adviseren wanneer het gaat om bijvoorbeeld:

• agressie, hoe ga ik er mee om ?
• een bommelding, wat nu ?
• geen paniek bij brand
• verstandig handelen na inbraak
• goed omgaan met media-aandacht
• acceptatie en handelen bij een overval
• vals geld, wat doe ik ermee ?
• omgaan met (winkel)diefstal

Vaak gestelde vragen

Op deze pagina vindt u het antwoord op de belangrijkste vaak gestelde vragen aan BN. Raadpleeg daarom eerst deze vragen en antwoorden. Vindt u geen antwoord op uw vraag, neem dan contact met ons op.

Wat zijn de kosten van een aansluiting bij BN?
Wat doet BN daarvoor?
Heeft de aansluiting nog andere voordelen?
Hoe start een onderzoek?
Zijn er financiële verrassingen te verwachten?
Hoe werkt de calamiteitendienst van BN?
Wat houdt een BN-securityscan in?
Beveiligingsadvies voor uw bedrijf

De antwoorden

Wat zijn de kosten van een aansluiting bij BN?
Een service-abonnement kost 365 euro per jaar. Hiervoor kunt u 24 uur per dag terugvallen op een adequate ondersteuning in het geval u wordt geconfronteerd met een in- of externe calamiteit. Alle intakegesprekken worden niet in rekening gebracht. Kijkt u even op helpdeskfraude.nl voor meer informatie.

Wat doet BN daarvoor?
BN rechercheurs voorzien u op afstand van adviezen, contact met de politie en het doen van aangifte, indien gewenst ook bij de verzekeraar. Maar ook met het al dan niet geven van persvoorlichting en deelname aan een crisisteam voor de veiligheidsvraagstukken. Op uw verzoek komen wij naar u toe om te plaatse ondersteuning te verlenen.

Heeft de aansluiting nog andere voordelen?
Zeker. Klanten hebben recht op directe noodzakelijke actie en krijgen 10% korting op het onderzoektarief. Tevens ontvangen zij een helpdeskfraude card met informatie en een 24/7 bereikbaar telefoonnummer. Bij samenwerkingspartners zijn kortingen voor u bedongen.

Hoe start een onderzoek?
Een BN-adviseur voert in ons kantoor in Voorthuizen of op uw bedrijf met u een intakegesprek waarin een realistische recherchestrategie wordt uitgezet. U wordt vervolgens wekelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Zijn er financiële verrassingen te verwachten?
Nee. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een opdrachtformulier en er wordt een drempelbedrag vastgesteld. Bij het bereiken van dit bedrag neemt BN contact op met u de stand van zaken door te nemen en het vervolgtraject te overleggen.

Hoe werkt de calamiteitendienst van BN?
BN medewerkers zijn 24/7 bereikbaar via 0342 477 040. Zodra u dit nummer hebt gekozen zal worden verzocht om uw telefoonnummer op te geven zodat de BN-rechercheur contact met u kan opnemen.

Wat houdt een BN-securityscan in?
De BN-securityscan is een graadmeter van het veiligheidsbeleid en -niveau in uw bedrijf. Deze vormen de randvoorwaarden voor de veiligheid van uw klanten en uw medewerkers. De uitkomsten van deze securityscan geven een duidelijk beeld van de veiligheid in uw bedrijf. Deze scan jaarlijks herhalen is niet overbodig. Onderzoek leert dat onze scan resulteert in een schadedaling van 85%. Kijkt u even op helpdeskfraude.nl voor meer informatie.

Beveiligingsadvies voor uw bedrijf
Als aanvulling op uw “Bedrijfshandboek Veiligheid” en “Interne bedrijfsorders” kunnen BN-adviseurs u helpen om de bestaande veiligheidsprocedures up to date te brengen. Tevens kunnen hierin Arbo-adviezen (Safety) worden opgenomen.

anoniem-melden-bedrijfscriminaliteit

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.

anoniemmelden2

Lees verder op anoniemmelden.com

helpdeskfraude

Helpdeskfraude is een initiatief van Bedrijfsrecherche Nederland. Deze helpdesk kan u op weg helpen bij het zoeken naar een oplossing als u wordt geconfronteerd met fraude of als u het vermoeden heeft dat binnen uw organisatie wordt gefraudeerd. Lees verder op helpdeskfraude.nl