VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING 1

Home / Diensten / Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit / verduistering in dienstbetrekking 1

Verduistering in dienstbetrekking (1)

Onlangs hebben onze medewerkers een omvangrijk onderzoek afgesloten inzake verduistering in dienstbetrekking. Bij acceptatie van de onderzoeksopdracht konden we niet vermoeden met een enorme olievlek te worden geconfronteerd.

Een productiebedrijf in computercomponenten vond dat er veel te weinig rendement werd behaald uit een van haar productielijnen. In eerste aanleg dacht men van doen te hebben met ‘kinderziekten’ van de productielijn en frequente opstartproblemen. Toen er echter geen verbetering optrad en er ook nog eens dubieuze berichten van buitenaf de directie bereikten, werd besloten om BN te consulteren.

Na intensief speurwerk, waarbij gebruik is gemaakt van facilitaire ondersteuning, statische- en dynamische observaties, pseudokoop en infiltratie kon de balans worden opgemaakt en vastgelegd in een lijvig dossier. Uit onderzoek was komen vast te staan dat een van de productiemedewerkers (de zgn. intellectuele dader) een aantal collega’s had geronseld (de zgn. materiële daders) mee te werken aan een eigen productielijn.

Dat het vlees zwak is bleek al vrij spoedig. De illegale productielijn had zich reeds uitgesmeerd over twee ploegen. Daarbij:

  • produceerden de productiemedewerkers de componenten,
  • keken de shiftleaders (middenkader) een andere kant op,
  • vervoerde intern transport de pallets naar de uitgang,
  • vervoerde extern transport de pallets naar de afzetmarkt,
  • keerde de intellectuele dader iedere week bonussen uit.

Het mag duidelijk zijn dat in dit geval sprake is geweest van georganiseerde criminaliteit, waarbij iedere schakel van eminent belang was voor het succesvol opereren. Alle betrokkenen zijn inmiddels op staande voet ontslagen en civielrechtelijk aansprakelijk gesteld met een claim ver boven het miljoen.

In het bedrijf van onze opdrachtgever keert langzaam maar zeker de rust terug en is men bezig de stroom sollicitanten te verwerken op de ontstane vacatures. Opnieuw werk aan de winkel, omdat niemand meer aangenomen wordt zonder voorafgaand reputatieonderzoek. Ook hiervoor kunnen wij ons nog een passend spreekwoord herinneren!

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.