Security auditing

Security auditing

Om de veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen met daaraan gekoppeld adviezen, hebben wij een Veiligheidsaudit ontwikkeld.

De Security Consultants van Bedrijfsrecherche Nederland zijn allen RSE hetgeen inhoudt dat zij aan de hand van de zogenaamde Haagse Methodiek (DHM security management®) bevoegd en getraind zijn om uw bedrijf door te lichten op het gebied van de genomen veiligheidsmaatregelen. Naast RSE zijn de consultants ook CPO (Certified Protection Officer) en of RO (Register Onderzoeker).

De kern van DHM security management® is dat het een gestructureerde aanpak betreft (van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging) om onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten beheersbaar te houden. Dit is een uitgebreid en tijdrovend traject. U bent dan wel verzekerd van een grondig en diepgaand onderzoek naar de in uw bedrijf genomen veiligheidsmaatregelen.

Naast de genoemde Haagse Methodiek kunt u ook kiezen voor het laten uitvoeren van een Veiligheidsaudit. Deze Veiligheidsaudit is opgebouwd uit facetten van de Interne Security Audit uit de Haagse Methodiek. Tijdens de Veiligheidsaudit worden de risico’s geïnventariseerd en vervolgens getoetst op de genomen OBE maatregelen (Organisatorische-, Bouwkundig- en Elektronische maatregelen).

Hierna worden de bevindingen geanalyseerd en volgen er adviezen om onbevoegde beïnvloeding van het arbeidsproces beheersbaar te houden.
Voor meerdere branches is een basis Veiligheidsaudit ontwikkeld. De audit kan echter ook op maat worden samengesteld.

Tijdens de Veiligheidsaudit kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Alarmsysteem
 • Sleutelbeheer
 • Open en sluitprocedure
 • Brandpreventie
 • Overvalpreventie
 • Kassaprocedures
 • Procedures geldbeheer
 • Geldbeheer, kluis en waardetransport
 • Diefstalpreventie intern en extern
 • Goederenontvangst en verwerking
 • Arbeidsomstandigheden

Voor meer informatie over dit onderwerp en de tarieven belt u met onze helpdesk 0342 – 477040 of stuurt u ons een mail.

Gelijk meer informatie aanvragen over security auditing

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.