VERDUISTERING IN DIENSTBETREKKING 3

Home / Diensten / Onderzoek naar interne bedrijfscriminaliteit / verduistering in dienstbetrekking 3

Verduistering in dienstbetrekking (3)

Onlangs verzocht een BN relatie ons om advies inzake een voor de organisatie groot probleem. Met de regelmaat van de klok verdwenen uit de kleedkamer van het bedrijf portemonnees van het eigen personeel. Het mag duidelijk zijn dat deze diefstallen een grote mate van onrust teweegbracht op de werkvloer. Personeel kon elkaar niet meer recht in de ogen kijken, hetgeen de onderlinge sfeer zeker niet ten goede kwam.

Ofschoon het stelen van de baas nogal eens gebagatelliseerd wordt, is het zeker ‘not done’ om ‘van elkaar te stelen’. U ziet dat de werkgever altijd een bijzondere plaats zal blijven innemen in het denkproces van vele werknemers.

Tijdens het intakegesprek werd ons snel duidelijk, dat de kleedkamer hier ook daadwerkelijk de status kleedkamer verdiende. Dit is voor ons als onderzoeksbureau uitermate belangrijk om te weten, omdat wij beslist geen ontoelaatbare onderzoeksmethoden willen hanteren in relatie tot het strafprocesrecht en het privacyreglement. Omdat wij niet graag ‘nee verkopen’ aan onze relaties, werd besloten om een portemonnee te prepareren met het zogenaamde antidievenpoeder.

De exacte ‘ins en outs’ zullen wij u omwille van recherchetactische belangen besparen. Op een gegeven moment echter werd een van onze medewerkers benaderd door de opdrachtgever met de mededeling, dat een van zijn medewerkers ‘lichtgevende handen’ had gekregen. Wat hij ook deed, wassen, schuren over de straattegels, de dubieuze handen bleven rood. Reden genoeg om ter plaatse te komen en de ‘kameleon’ aan de tand te voelen. Hij bekende vlot de door ons ten laste gelegde feiten te hebben gepleegd.

Na overdracht van ‘onze’ portemonnee hebben wij de werknemer verlost van zijn fel gekleurde handen. Over de wijze waarop wij dit doen, zullen wij u niet vermoeien.

Het rode hoofd van de werknemer konden wij niet verhelpen. Die was spontaan ontstaan tijdens ons indringende gesprek. De werknemer heeft inmiddels met een laatste salarisverrekening zijn collega’s schadeloos gesteld.
Hij stelde vervolgens zelf voor om het bedrijf maar te verlaten, teneinde iedere confrontatie met oud-collega’s uit de weg te kunnen gaan. Wij zijn ook de beroerdste niet en hebben hem de achterdeur geadviseerd.

ANONIEM MELDEN?

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.